Moderne Komunikacije

Kontakt

Brojevi telefona

020/322-236

060/322-2367

Imejla adresa

modernekomunikacije@gmail.com

Lokacija

Novi Pazar, Srbija